O nás

"Pověz mi, zapomenu, 

Ukaž mi, zapamatuji si,

Zapoj mě do hry, porozumím."                                                 

                                                                   (staré čínské přísloví)

Jsme zavedená školka pro 15 dětí od 2 do 6-7let.

Nacházíme se v rodinném domku na samém okraji Prahy. Přízemí domu je samostatné a  je plně vyhrazeno pro potřeby dětí. Naše školka spolupracuje s hygienou pro děti a mladistvé hlavního města Prahy a splňuje veškeré hygienické normy dle vyhlášky 410/2005 Sb. pro provozování mateřských škol a jeslí. Jedná se především o požadavky na prostor, hygienické zázemí, výdejnu jídla, osvětlení, vytápění, vybavení apod. U školky máme zahradu, která je nám plně k dispozici. 

Cílem našeho "Domečku" je vytvořit bezpečné, veselé, příjemné a motivující prostředí pro naše děti, ve kterém bude snadné je doprovázet za poznáním okolního světa, rozvíjet jejich osobnost a napomáhat jim v socializaci.

Naše školka nabízí

 

 • přátelskou rodinou atmosféru
 • pestrou programovou nabídku
 • zkušený a vstřícný personál
 • školní vzdělávací program v souladu s RVP PV pro ČR
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • příprava dětí na školní docházku
 • pohybové vyžití
 • zajištění pitného režimu a vyvážené stravy
 • školní a mimoškolní akce
 • spolupráce s rodiči
 • angličtina během dopoledne v ceně

 

K naplnění cílů předškolní výchovy a vzdělávání máme vypracovaný školní vzdělávací program s názvem "Království hudby", který:

 • zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte a rozvoje osobnosti ve spolupráci s rodinou
 • podporuje zdraví a etiku se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot člověka
 • formuluje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek školky
 • reaguje na aktuální změny a potřeby dětí pružným denním programem

Děti jsou dále vedeny:

 

 • k péči o své zdraví a každodenní osobní hygienu
 • k vývoji zodpovědnosti 
 • k zásadám správného stolování
 • k zásadám bezpečného pohybu po komunikacích
 • k vytvoření zdravých životních návyků a postojů
 • k osvojení pravidel společenského chování a pravidel společenského styku
 • k pozitivnímu myšlení, vztahům k lidem a nenásilnému chování

 

"Příkladů dobrých a ustavičných potřeba jest mládeži, protože dětem Pán Bůh povahy opičí dal, to jest chtivost jakousi dělání všeho, co jiné dělati vidí."

                                                                   (Jan Amos Komenský)

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.