Organizace dne

Dopolední činnosti jsou vedeny také v anglickém jazyce. Pro děti rodičů, kteří si nepřejí pro své dítě anglický jazyk, je vždy přítomen česky mluvící pedagog.

 

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity . Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují věku dětí, ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události.

7.00   -  9.00 příchod dětí do školky, spontánní hra, přivítání, ranní cvičení

9.00   -  9.30 svačina

9.30   - 10.15 aktivity spojené se vzdělávací činností (pohybové, výtvarné, hudební, jazykové...)    

10.15 - 12.00 pobyt venku, hygiena

12.00 - 12.45 oběd, hygiena

12.45 - 13.00 odchod domů

13.00 - 15.00 čtení a vyprávění pohádek, spánek, klidové aktivity

15.00 - 17.00 svačina, spontánní hra, pobyt venku, odchod domů