PRAVIDLA VE ŠKOLCE

Tato pravidla budeme vytvářet společně s dětmi a průběžně také doplňovat o další, která ještě vyplynou z našeho společného soužití.

1. Srdíčkové pravidlo

 • máme se rádi, jsme kamarádi
 • problémy řešíme společně, umíme se rozdělit
 • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
 • myslíme na sebe i na druhé
 • když má někdo dobrý nápad nebo snahu, oceníme to

2. Pusinkové pravidlo

 • hezky se oslovujeme, loučíme i vítáme
 • můžeme požádat o pomoc kamaráda nebo i dospělého
 • když se nám něco nelíbí, řekneme to
 • mluvíme hezky

3. Ručičkové pravidlo

 • rukama si pomáháme, vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky
 • hezky zacházíme s hračkami, knížkami i pomůckami
 • ruce jsou na hlazení, ne na bouchání
 • myjeme si ruce před a po jídle, po použití toalety
 • nebereme co nám nepatří

4. Ouškové pravidlo

 • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
 • hluk nám může škodit, hlukem můžeme škodit

5. Nožičkové pravidlo

 • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
 • kopeme pouze do míče

6. Kapičkové pravidlo

 • šetříme vodou, pouštíme ji jen tolik, kolik potřebujeme
 • nestříkáme po sobě

7. Postýlkové pravidlo

 • odpočíváme potichu, nerušíme kamarády

8. Stolečkové pravidlo

 • u jídla hezky sedíme
 • povídáme pouze s prázdnou pusou
 • pochutnáváme si na dobrůtkách

9. Košťátkové pravidlo

 • každá hračka má své místo

10. Kytičkové pravidlo

 • kytičky necháváme růst
 • chráníme přírodu a vše živé