Informace k otevření školy 12. 4. 2021

08.04.2021 10:07

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a skupin je povinná. Vstup třetích osob do prostoru školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu budou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy bude provádět bezprostředně po příchodu do školy za asistence zákonných zástupců. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

INFORMACE PRO RODIČE IZS 

 

Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnance bezpečnostních sborů

- příslušníky ozbrojených sil

- zaměsnance orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnance Úřadu práce České republiky,

- zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnance Finanční správy České republiky.