Komunitní osvětové setkání a workshop Vánoce u nás a ve světě.

10.11.2019 09:02

Dne 11. 12. 2019   proběhne v MŠ od 17.00hod. Komunitní osvětové setkání a workshop Vánoce u nás a ve světě. Toto setkání bude uskutečněno s laskavou finanční pomocí Evropských strukturálních a investičních fondů.