Angličtina

Proč začít s angličtinou již v předškolním věku?

  • Osvojování cizího jazyka je pro malé děti lákavou hrou. 
  • Český i anglický jazyk se učí používat paralelně.
  • Děti jazyk získávají odposlechem. 
  • Děti jsou schopni porozumět obsahu, aniž by rozuměly jednotlivým slovům.
  • Děti chápou fráze, musí se jim ovšem dostat srozumitelného vysvětlení pomocí gest, mimiky, výrazu obličeje. 
  • Citlivě vnímají intonaci, tón hlasu, výslovnost, a tím se je také naučí lépe imitovat.

Tyto kouzelné vlastnosti ovšem vydrží jen asi do sedmého roku věku dítěte, proto začít s jazykem v předškolním věku je velice žádoucí a prospěšné.